Product List
Product List
Mahabharata Vol 1 & 2 (Hindi)

Mahabharata Vol 1 & 2 (Hindi)

Product Code: 12022
Price: $59.99
Qty:     - OR -   Add to Wish List

AUTHOR: Jaydayal Goyandka. DESCRIPTION: Sanshipta (COMPACT) Hindi Translation. Contains 18 Parva like Adi Parva, Sabha Parva, Van Parva, Virat Parva, Udhyog Parva, Bhisma Parva, Drona Parva, Karna, Shalya, Shauptik, Stree, Shanti, Anushasan, Ashwmedhik, Ashramvasik, Mausal, Mahaprasthanik & Swargarohan Parva.

Description

AUTHOR: Jaydayal Goyandka. DESCRIPTION: Sanshipta (COMPACT) Hindi Translation. Contains 18 Parva like Adi Parva, Sabha Parva, Van Parva, Virat Parva, Udhyog Parva, Bhisma Parva, Drona Parva, Karna, Shalya, Shauptik, Stree, Shanti, Anushasan, Ashwmedhik, Ashramvasik, Mausal, Mahaprasthanik & Swargarohan Parva.